Kirjavinkkausta oman voimakkaan minäsi löytämiseen.

Pauliinanblokuva

Toisinaan on hyvä jakaa kokemuksiaan, siksi tänään blogissani kirjavinkkisuositus, oman Voimakkaan Minäsi löytämiseen

Voimaa! Oman tarinani mahdollisuudet. Katainen Antero, Lipponen Krisse & Litovaara Anneli, 2009 (pokkariversio).

 

Voimakas minäni

Otsikolla haluan viitata siihen keskeiseen sanomaan, jonka tämä teos minulle antoi (pokkariversio Voimaa! Oman tarinani mahdollisuudet). Teoksen sisällysluetteloa selatessani havaitsin siinä olevan minulle teoreettisesti tuttua asiaa. Teinkin valinnan aloittaessani lukemisen: heittäydyn ”minänä” kirjan virtaan mukaan. Kohdallani ratkaisu onnistui ja koin teoksen soveltuvan parhaiten juuri ”itseapu/terapia-oppaaksi” ja ajatusten herättäjäksi meille jokaiselle, mutta erityisen tärkeä teoksen ajatuskokonaisuus on mielestäni niille ihmisille, jotka jollakin tavalla käyttävät persoonaansa työssään.

Teoksessa oli useita erilaisia teoreettisia lähestymistapoja, eikä niihin ollut lähdeluettelossa viitattu. Pyrin tietoisesti jättämään ”tieteelliset silmälasit” pois, koska mitä pidemmälle lukemiseni edistyi, sitä enemmän uskoin kirjoittajien haluun koota heidän mielestään keskeisimmät ihmisen oman tarinan mahdollistavat tekijät (terapeuttisuus).

Mistä minun voimakas minäni kirjan luettuani muodostuu?

 1. Olen pääasiassa itse vastuussa omasta elämästäni ja siitä, miten sitä tulkitsen ja minkälaisia tarinoita siitä kerron sekä itselleni että muille ihmisille.

2.  Ongelmat ja vaikeudet eivät ole minun ominaisuuksia tai sinun ominaisuuksiasi, vaan vuorovaikutuksessa olevia asioita, joita voidaan lähteä kehittämään vuorovaikutuksen kehittämisen/muuttamisen avulla.

3.  Valitus on muutoksen ensiaskel.

4.  Stressistä selviämisessä oma sisäinen hallinnantunne on keskeinen. Toisaalta pystyvyyden tunne takaa kestävimmän työelämässä jaksamisen. Työuupumuksesta selviytymisen avainasiana ovat sallivuus ja lempeys itseä kohtaan.  

5.  Transsi voi toteutua sekä aktiivisissa että passiivisissa toiminnoissa. Niiden löytämisessä pätee vanha kunnon ”tunne itsesi”-metodi.

6.  Jos haluan rehellisesti tarkastella omaa elämäntarinaani, joudun (tai pääsen ) epämukavuusalueelle.

 7. Asiakkaan näkeminen kauniina, itse lisäisin tähän vielä myös asiakkaan toiminnan ja tarkoituksen näkemisen hyvänä.

8.  Kuinka voisin elinvoiman akussani saada akkua kuluttavat asiat lataaviksi?

 9. Ajanhallinta – mikä on tämän päiväni keskeinen tarkoitus ja mihin suurempaan visioon/unelmaan päivieni tarkoitus liittyy?

10.  Mikä on elämässä tärkeää ja tavoittelemisen arvoista – näiden keskeisten asioiden kautta löydän arvoni. Halu itsensä todelliseen löytämiseen ja jokin sysäys liikkeelle panevana voimana antavat pontta todelliseen arvojen tarkasteluun.

 11. Tunne syntyy tulkinnasta, jonka annan toisen toiminnalle. Tämä on erityisen tärkeää valinnan mahdollisuuden oivaltamisessa erilaisissa tunnetilanteissa.   

Jatkossa voin yrittää vahvistaa voimakkaan minäni tekijöitä ja työssäni mahdollistaa myös asiakkaani oivallukset näillä elämän keskeisen tärkeillä osa-alueilla. Kaiken tämän tulen toteuttamaan riittävän hyvin   

Minkälaisen voimakkaan minäsi sinä löydät tästä teoksesta?

Mainokset